Nieuwsberichten

Terugkoppeling DAC bijeenkomst ‘inspirerende terugblik en vooruitblik’

Op 8 december blikten we terug en keken we vooruit met presentaties over het Arctisch programma van het Wereld Natuur Fonds, een terugkoppeling van de SEES expeditie 2022 naar Spitsbergen en ICE AGE IS COMING.

> Klik hier voor het verslag en de presentaties

Terugkoppeling Poolsymposium

19 mei 2022 vond het Poolsymposium plaats. Naast NWO en APECS NL was ook de DAC onderdeel van de organisatie. Met meer dan 200 deelnemers, waaronder vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en de overheid was het een zeer geslaagde dag! Verschillende interessante onderwerpen, zoals Polar Tourism, kwamen aan bod.’

> Klik hier voor het verslag.

Terugkoppeling DAC bijeenkomst “Sustainable entrepreneurship in a changing Arctic”

Op 25 maart 2022 vond een online bijeenkomst van de Dutch Arctic Circle plaats over ‘Sustainable entrepreneurship in a changing Arctic’. Een succesvolle bijeenkomst waarin DAC deelnemers met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gingen. Het volledige verslag is nu beschikbaar, als ook de verschillende presentaties gelinkt aan de bijeenkomst.

> Klik hier voor meer informatie over het programma en registratie.

Terugkoppeling DAC bijeenkomst “Veilig opereren in de Arctic”

Op 9 september 2021 vond een online bijeenkomst van de Dutch Arctic Circle plaats over ‘25 jaar Arctische Raad’ en ‘veilig opereren in het Arctisch gebied’. Een succesvolle bijeenkomst waarin DAC deelnemers met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gingen. Het volledige verslag is nu beschikbaar, als ook de verschillende presentaties en achtergronddocumenten gelinkt aan de bijeenkomst.

> Klik hier voor het verslag en de presentaties.


Terugkoppeling DAC bijeenkomst “Beslagen ten ijs”

Woensdag 24 maart van 10:00-12:30u vond de Dutch Arctic Circle bijeenkomst ‘Beslagen ten ijs’ plaats. Deze bijeenkomst stond in het teken het Nederlands en Europees polair beleid, juridische kaders in het Noordpoolgebied en maritieme ontwikkelingen.

> Klik hier voor het verslag en de presentaties.


Nieuwsberichten van 2020

Terugkoppeling DAC bijeenkomst ‘Koude kansen & maritieme ontwikkelingen in het Noordpoolgebied

‘Vrijdag 13 november van 10.00-12.30 vindt de Dutch Arctic Circle bijeenkomst ‘Koude kansen & maritieme ontwikkelingen in het Noordpoolgebied’ plaats als onderdeel van de Maritieme Week die Nederland Maritiem Land van 9-14 november organiseert. Tijdens deze bijeenkomst staan twee onderwerpen centraal:

  • De polaire ontwikkelingen en de rol van Nederland en de DAC daarin
  • Koude kansen voor het Nederlandse maritieme bedrijfsleven in het Noordpoolgebied

Hier vindt u het programma. We hopen jullie allemaal van harte welkom te heten.

Aanbesteding vernieuwde Dutch Arctic Circle

Sinds de oprichting van de Dutch Arctic Circle in 2013 is het Arctische maatschappelijke speelveld sterk veranderd. Offshore olie- en gas ontwikkeling neemt af en scheepvaart, toerisme en duurzame energie nemen toe. Dit vraagt ook om een vernieuwde aanpak van de Dutch Arctic Circle. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wil als opdrachtgever via de DAC innovatieve en duurzame bedrijfsontwikkeling aanjagen en het DAC netwerk uitbreiden naar andere sectoren en maatschappelijke partners van belang voor duurzame economische ontwikkeling in het Arctische gebied. Nederland Maritiem Land, Leeways Marine en Wing, Partner in Ruimte en Ontwikkeling hebben als consortium ingeschreven op de aanbesteding voor de vernieuwing van de Dutch Arctic Circle en de opdracht gegund gekregen. Samen gaan wij graag deze uitdaging aan.

Netwerk

Het consortium zet zich graag in om het Dutch Arctic Circle netwerk uit te breiden en de verbinding op te zoeken met verscheidene maritieme sectoren, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Ken je een relevante organisatie of contactpersoon, geef dit dan ook door aan Linde ([email protected]). Het consortium pakt dit nadien verder op.


Nieuwsberichten van 2019 en eerder

Banken en verzekeraars naar smeltend Spitsbergen

Hoe kunnen Nederlanders financieel worden geholpen bij het duurzaam maken van hun huis? Deze vraag staat centraal tijdens een nieuwe expeditie dit voorjaar naar de Noordpool. Dertig bestuurders van banken en verzekeraars stappen daarvoor volgende week op het schip Rembrandt van Rijn, samen met poolreiziger Bernice Notenboom.
Naar NOS artikel

Veel vroeger lente in het noordpoolgebied

Nieuwsbericht van KNMI – 10 april 2018: Het Arctische gebied warmt twee tot drie keer zo snel op als de rest van de wereld. Deze razendsnelle opwarming heeft allerlei gevolgen, onder andere voor de flora en fauna in het hoge noorden. Vooral de verandering van de seizoenscyclus en het eerder intreden van de lente zal vrijwel alle planten en dieren beïnvloeden.
Naar KNMI-klimaatbericht door Richard Bintanja

Verbied stookolie op de nieuwe noordelijke routes (© nrc.nl)

Nu varen in een opwarmend Poolgebied aantrekkelijker wordt, stijgen de milieurisico’s. Een verbod op zware stookolie als scheepsbrandstof is daarom nodig, menen Eelco Leemans c.s.
Lees het gehele opinie verhaal op nrc.nl

Nieuwsbericht KNMI: Noordpool gebied kleurt groen

Het noordpoolgebied warmt razendsnel op, zee-ijs trekt zich steeds verder terug, en het regent er steeds vaker. Op het land leiden deze veranderingen tot een invasie van grassoorten die steeds vaker de oorspronkelijke korstmossen verdringen. En niet alleen het land wordt zo steeds groener, maar ook in de oceaan hebben de klimaatveranderingen grote gevolgen.
lees hier meer…

Rapport over infrastructuur Nederlands onderzoek op Noord- en Zuidpool

Versterk de Nederlandse wetenschappelijke infrastructuur in de poolgebieden; ondersteun en verbind Nederlands polair onderzoek door de opzet van een Nederlands Polair Onderzoeksinstituut. Daarvoor moet het budget voor het Nederlands Polair Programma omhoog en moet de financiering van de polaire infrastructuur voor langere termijn zeker zijn. Dat is de kern van het advies van de Commissie Polaire Infrastructuur.
lees hier meer…
download rapport (pdf)

2e DAC Meeting: 6 oktober 2017 – Den Haag

Ook  in  het najaar van 2017 was er een bijeenkomst van de Dutch Arctic Circle, vrijdag 6 oktober. De DAC wil in de komende periode meer concrete resultaten bereiken: nationaal én internationaal. Zo zijn ISO standaarden, een update van het Arctic Operations Handbook en het leveren van een bijdrage vanuit Nederland aan internationale Arctische events genoemd als mogelijke DAC-producten. Tijdens de DAC-bijeenkomst op 6 oktober is er ook aandacht voor de resultaten van de 2 Degrees terugkom-middag van donderdag 14 september as.

Permafrost in het nieuws

De mogelijk verstrekkend gevolgen van het smelten van de permafrost is groot nieuws. Een team van Nederlandse onderzoekers en journalisten hebben in het noorden van Alaska de gevolgen van nabij bestudeerd. De grote zorgen komen voort uit het feit dat het ontdooien van de permafrost de klimaatverandering versnelt.    

Aandacht voor zwerfvuil op Spitsbergen

Mede DAC initiator en lid van het eerste uur Wouter Jan Strietman (WECR) en Eelco Leemans hebben gedurende een onderzoeksreis in juni naar Spitsbergen en Jan Mayen het afval op de stranden verzameld en geanalyseerd. De regio lijkt een hotspot te zijn waar het afval vanuit verschillende richtingen zich concentreert. Zelfs meer dan langs ons Noordzeestrand. Veel van het afval bleek visserij of scheepvaart gebonden. Het ministerie van buitenlandse Zaken heeft deze studie financieel gesteund. Tijdens de Arctic Circle event in oktober organiseert BuZa een breakoutevent juist over dit thema. Voor resultaten van de tocht zie: